Φωτογραφίες και βίντεο

Το καταδυτικό κέντρο

<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/KG620Stl7Cw?rel=0&showinfo=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/uIWGWpUMyvE?rel=0&showinfo=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Καταδυτικό κέντρο στην Πετρα

Εξοπλισμός και σκαφών

Φωτογραφίες δυτών