Φωτογραφίες και βίντεο

Το καταδυτικό κέντρο

Καταδυτικό κέντρο στην Πετρα

Εξοπλισμός και σκαφών

Φωτογραφίες δυτών